Akwakultura – SmolinFish

AKWAKULTURA

Zarząd Dóbr Smolin Gospodarstwo Rybackie w Rudzie Różanieckiej prowadzi gospodarkę rybacką na trzydziestu stawach o łącznej powierzchni 220 ha., położonych w Puszczy Solskiej, na chronionych przyrodniczo terenach Roztocza.

 

Gospodarka Rybacka prowadzona jest na pięciu obiektach stawowych. Wszystkie obiekty charakteryzują się wysoką kulturą utrzymania przy zachowaniu naturalnego charakteru akwakultury, w tym w szczególności roślinności wodnej, dającej schronienie i pokarm kilku gatunkom ryb i raków.

 

Stawy ulokowane są na podłożu gliniasto – piaszczystym, co znacząco podnosi walory smakowe hodowanych w nich ryb.

 

Na każdym etapie produkcji nawiązano ścisłą współpracę z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Lubaczowie, Zakładem Higieny Weterynaryjnej w Krośnie Pracownią Chorób Ryb i Chorób Zakaźnych Zwierząt w Przemyślu oraz Państwowym Instytutem Weterynaryjnym w Puławach, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości dostarczanych ryb, o najwyższych walorach smakowych i zdrowotnych.

 

Stosowane są wyłącznie pasze naturalne w postaci zbóż pochodzących z Gospodarstwa Rolnego w Smolinie oraz od lokalnych rolników.

fot. Jarosław Wawerski
fot. Jarosław Wawerski

Prawie wszystkie stawy objęte są programem Natura 2000. Obserwujemy na nich co dzień wiele cennych przyrodniczo i chronionych gatunków zwierząt, w tym orły bieliki, czaple białe, czaple siwe, kormorany, czarne bociany, bobry, wydry, zimorodki oraz raki.

 

Specjalizujemy się w produkcji karpia królewskiego, amura, tołpygi pstrej i białej, szczupaka, suma europejskiego, lina, sandacza, karasia. Wprowadzamy nowe gatunki ryb i poznajemy tajniki ich hodowli. Na specjalne zamówienie odbiorców, kontraktujemy niektóre gatunki

Spuszczony staw po sezonie, przygotowywany do kolejnego cyklu produkcyjnego.
Spuszczony staw po sezonie, przygotowywany do kolejnego cyklu produkcyjnego.

Kupując produkty tradycyjnej, polskiej akwakultury przyczyniacie się Państwo do ochrony i odbudowy wodnej bioróżnorodności na obszarach Natura 2000, wspieracie systemy związane z akwakulturą i promujecie jej zasobooszczędną wersję. W naszym gospodarstwie stosujemy w praktyce metody produkcji wspomagające ochronę i poprawę stanu środowiska naturalnego oraz zachowanie bioróżnorodności, nadto promujemy ekologiczne praktyki produkcyjne w sektorze chowu i hodowli ryb. W rezultacie ryby oznaczone znakiem Smolin Fish to rezultat akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz wysokim poziomie zdrowia i dobrostanu zwierząt, w tym przede wszystkim ryb. Produkty naszej manufaktury wspierają ideę zrównoważonej środowiskowo, innowacyjnej, zasobooszczędnej, konkurencyjnej akwakultury, opartej na wiedzy.

Back to Top
Shopping Cart
Close

Brak produktów w koszyku.