AKWAKULTURA I POŁOŻENIE

naturalnie


Zarząd Dóbr Smolin Gospodarstwo Rybackie w Rudzie Różanieckiej prowadzi gospodarkę rybacką na trzydziestu stawach o łącznej powierzchni 220 ha., położonych w Puszczy Solskiej, na chronionych przyrodniczo terenach Roztocza.

Gospodarka Rybacka prowadzona jest na pięciu obiektach stawowych. Wszystkie obiekty charakteryzują się wysoką kulturą utrzymania przy zachowaniu naturalnego charakteru akwakultury, w tym w szczególności roślinności wodnej, dającej schronienie i pokarm kilku gatunkom ryb i raków.

Stawy ulokowane są na podłożu gliniasto – piaszczystym, co znacząco podnosi walory smakowe hodowanych w nich ryb.

Na każdym etapie produkcji nawiązano ścisłą współpracę z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Lubaczowie, Zakładem Higieny Weterynaryjnej w Krośnie Pracownia Chorób Ryb i Chorób Zakaźnych Zwierząt w Przemyślu oraz Państwowym Instytutem Weterynaryjnym w Puławach, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości dostarczanych ryb, o najwyższych walorach smakowych i zdrowotnych.

Stosowane są wyłącznie pasze naturalne w postaci zbóż pochodzących z Gospodarstwa Rolnego w Smolinie oraz od lokalnych rolników.

Prawie wszystkie stawy objęte są programem Natura 2000. Obserwujemy na nich co dzień wiele cennych przyrodniczo i chronionych gatunków zwierząt, w tym orły bieliki, czaple białe, czaple siwe, kormorany, czarne bociany, bobry, wydry, zimorodki oraz raki.

Specjalizujemy się w produkcji karpia królewskiego, amura, tołpygi pstrej i białej, szczupaka, suma europejskiego, lina, sandacza, karasia. Wprowadzamy nowe gatunki ryb i poznajemy tajniki ich hodowli. Na specjalne zamówienie odbiorców, kontraktujemy niektóre gatunki ryb.